เดี๋ยวนี้ขสมก.มีนโยบายไม่รับคนสูงอายุขึ้นรถเมล์หรอคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
https://www.facebook.com/100002169580718/posts/2813087568773535/?d=n จากกรณีการเผยแพร่ข้อมูลการกระทำของรถสาย 40 ตามเฟซบุ๊คของคุณ Mongkol Sorjamjit ที่ดิฉันได้แนบลิ้งค์ไว้ด้านบนแล้วนั้น ดิฉันอยากสอบถามว่า ตอนนี้นโยบายการรับผู้โดยสารของ ขสมก. ไม่รับผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวร่างกายช้าแล้วหรอคะ หากยังไม่มีนโยบายดังกล่าวนั้นดิฉันคิดว่าการกระทำของผู้ให้บริการรถเมล์สายนี้ไม่มีจรรยาบรรณ และไม่มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง ดิฉันจะไม่พูดถึงความมีจิตรสาธารณะ ความมีน้ำใจและความเป็นมนุษย์ของผู้ให้บริการสายดังกล่าวนะคะ เพราะแค่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองก็ทราบแล้วค่ะว่าหน่วยงานนี้ไม่มีการคัดกรองบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำให้หน่วยงานพัฒนาขึ้นได้ อยากให้ทางขสมก.มีมาตรการเด็ดขาดกับบุคลากรที่นึกถึงแต่ความต้องการของตนเองโดยไม่สนใจหน้าที่ของตนเองค่ะ หากยังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือทางหน่วยงานยังไม่มีการคัดกรองบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาอีก ดิฉันคงต้องขออนุญาติแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานใหญ่และเพจสาธารณะเพื่อให้ทางขสมก.พัฒนาขึ้นนะคะ ทั้งนี้หากทางขสมก.คิดว่าการไม่รับผู้โดยสารของรถเมล์นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยและเกิดขึ้นได้ตามปกติ ดิฉันคิดว่าขสมก.ควรจะต้องกลับไปทบทวนเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานใหม่อีกครั้งนะคะ และดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่ารถเมล์มีหน้าที่จอดป้ายและรับผู้โดยสาร ทางขสมก. เห็นด้วยกับดิฉันหรือไม่คะ?

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ