เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, มิถุนายน 13, 2565 - พฤหัสบดี, มิถุนายน 16, 2565
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
14,995,836.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ