เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด

วันที่ประกาศ: 
05/04/2565
วันที่อนุมัติแผน: 
05/04/2565