เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานเขตการเดินรถที่ 1(กำหนดระยะเวลา 2ปี)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
256800
ราคากลาง: 
107,326.56
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาหมายเหตุ
บริษัท ที แอนด์ เอ ก๊อปปี่ ไทม์ เซอร์วิส จำกัด
0.32.-บาทต่อแผ่น
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหมายเหตุ
บริษัท ที แอนด์ เอ ก๊อปปี่ ไทม์ เซอร์วิส จำกัด
0.32.-บาทต่อแผ่น
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กันยายน 3, 2561