เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักพัฒนาบุคลากร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
-
วันที่รับเอกสาร: 
14/08/2557 - 28/08/2557
วันที่ยื่นซอง: 
14/08/2557 - 28/08/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/08/2557
ราคากลาง: 
176,000.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 14, 2557