เช่าอู่และลานจอดรถอู่ท่าอิฐ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
18753750
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
รุจิราภรณ์ หวั่งหลี
17,860,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
รุจิราภรณ์ หวั่งหลี
17,860,500.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 22, 2560