เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี (ครั้งที่2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, ตุลาคม 11, 2566 - อังคาร, ตุลาคม 17, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
774,300,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ