เช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
6822390
วันที่รับเอกสาร: 
09/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
09/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/09/2559
ราคากลาง: 
6,556,104.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เวิลด์สปีค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
6,449,211.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เวิลด์สปีค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
6,449,211.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 9, 2559