เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 400 คัน

วันที่ประกาศ: 
07/06/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
07/06/2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: