เช็คตำแหน่ง 195 จากแอพ Via bus

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 195 มีหลายคันที่ไม่ได้ติด GPS ที่สามารถเช็คตำแหน่งรถจากแอพ Via bus ได้ ทั้งที่รถมีจำนวนน้อยมาก แนะนำ ขสมก. สายที่มีรถน้อย ๆ ควรเช็คตำแหน่งรถได้ทุกคัน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ