เชิญยื่นเสนอราคาว่าจ้างทำตะแกรงเหล็กครอบท่อระบายน้ำ อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
304950
วันที่รับเอกสาร: 
09/02/2565 - 14/02/2565
วันที่ยื่นซอง: 
14/02/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/02/2565
ราคากลาง: 
304,950.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 9, 2565