เก็บค่าโดยสารเกิน ไม่ตรงกับตั๋ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ. 77 4-4071 12-2978 เก็บค่าโดยสารไม่ตรงกับตั๋วที่ฉีกให้ จาก รพ. จุฬา - เสาวรีย์