เกือบตกจากรถโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 95 หมายเลขข้างรถ 1-50021 เลขทะเบียนรถ 11-9200 เราได้ขึ้นจากป้ายรถตรงกม.2 รามอินทรา เรายังได้อยุ่บนฟุตบาทเพื่อรอคนข้างหน้าขึ้นรถ ยังไม่ได้ทันก้าวเท้าเหยียบบนบันได้รถเมล์ รถได้ออกตัวเคลื่อนออกจากป้าย คือมันไม่ใช่แบบเคลื่อนตัวเบาเตรียมออก แต่เหมือนจะขับออกจากป้ายไป ตัวเราต้องวิ่งไปสองก้าวเพื่อขึ้นรถ คือรถออกตัวออกห่างจากเราไปมาก จากที่เคยนั่งมาไม่เคยเจอแบบนี้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ