อู่บางเขนสาย 543

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมรู้ว่าผู้โดยสารเยอะ ทำไมถึงปล่อยรถช้าในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็นเวลาทำงานและเวลาเลิกงาน ผู้โดยสารนั่งรถเป็นชั่วโมงยังไม่ทีรถออกซักคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)