อุบัติเหตุ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากวันที่เกิดเหตุ วันที่16/02/2022 รถเมย์สาย82 ทะเบียน 12-0361 หมายเลยรถ 5-40169 (หน้ารถติดป้ายว่ารถเสีย) ซึ่งปัจจุบันจะครบ1เดือนเเล้วรถคู่กรณียังคงจอดรออะไหล่เเละยังไม่ได้เริ่มซ่อม ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนในการเดินทางไปทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังไม่มีการเริ่มซ่อม จึงยังไม่สามารถเบิกทางประกันได้ ทั้งนี้รบกวนพิจารณารบ ขสมก.พิจารณาความเดือดร้อนที่เกิดจากการนำรถเสียมาวิ่งบนท้องถนน เเละทำให้เกิดความเดือนร้อนด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใชับริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนให้ทราบว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุรถองค์การฯ และรอซ่อมรถนานให้ติดต่อกับบริษัทประกันภัยที่ออกใบเคลมให้เพื่อเร่งรัดบริษัทให้ดำเนินการซ่อมแซมตามที่ตกลงกัน (ขออภัยในความไม่สะดวก)