ออกรถไม่รู้ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ออกรถไม่ดูคน หงายท้อง ถไม่ลงมาขอโทษหรือถามไถอะไร ต้องมองแรงถึงจะลงมา ถ้าเป็นคนแก่แย่เลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว องค์การตระหนักดีว่าพนักงานประจำรถมีหน้าที่ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำชับเข้มงวดพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และอบรมกำชับมารยาทการให้บริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการใช้บริการ หากผู้โดยสารพบเห็นเหตุการณ์เช่นนนี้อีก ขอความกรุณา แจ้งรายละเอียด สายรถ หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวันเวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อที่ได้จะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ