อยากได้รถสาย 516 แบบเดิม (สีน้ำเงิน)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากได้รถสาย 516 แบบเดิม (สีน้ำเงิน) เพราะรถแบบยูโรที่นั่งน้อยมาก ต้องยืนมาจากเวสต์เกตต์จนถึงวัดตรี ระยะทางไกลมาก ยืนนานแบบนี้ก็ไม่ไหวจริง ๆ ค่ะ