อยากให้ A3 ขึ้นโทลเวย์ตรงด่านหลักสี่ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้สาย A3 วิ่งลัดเลาะมาขึ้นโทลเวย์ตรงด่านหลักสี่ค่ะ เนื่องจากด่านหลักสี่ปรับปรุงเสร็จแล้วรถไม่ค่อยติดแล้วค่ะ ทุกวันนี้ A3 ขึ้นโทลเวย์ตรงด่านเจ้เล้งติดนานมากเลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ