อยากให้ 516,134 วิ่งถึงไทรน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นคนทำงานเลิกดึกครับ อยากให้ 516,134 วิ่งถึงไทรน้อย เพราะ รถตู้หมดเร็ว 3-4ทุ่มก็หมดแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่แนะนำและใช้บริการรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ