อยากให้เพิ่มเส้นทางรถเมล์ขสมก.แถวถนนกาญจนา-กัลปพฤษ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สงสารสำเพ็ง2 ดูอ้างว้างมากๆ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ