อยากให้เพิ่มเที่ยวรถประจำทางสาย 24

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถประจำทางสาย 24 ปัจจุบันต้องใช้เวลาคอยรถนานมากๆ ทุกวัน ทั้งๆที่ก่อนจะมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนที่ 2 บริเวณถนนพหลโยธิน จะมีรถสาย 24 วิ่งเยอะ ไม่ต้องรอนาน อยากให้ช่วยตรวจสอบการวิ่งรถ และเพิ่มเที่ยวรถ ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพราะเป็นรถสายเดียวที่วิ่งจากหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ไป ป้าย กทม.2 ดินแดงได้ จึงได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ