อยากให้เพิ่มจำนวนเที่ยวรถA1 A2 ที่สนามบินดอนเมือง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนเที่ยวรถค่ะ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่สนามบินเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว โดยเฉพาะกลางคืน ลงพร้อมกันหลายไฟลท์ (ไฟลท์อินเตอร์) ผู้โดยสารรอขึ้นรถเยอะมาก จำนวนเที่ยวรถไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร เที่ยวสี่ทุ่มคือมาคันเดียว แต่ผู้โดยสารรอขึ้นรถเป็นร้อยคนค่ะ ทำให้ต้องเบียดกันไปบนรถ ทั้งกระเป๋าเดือนทาง ทั้งคน แทบขยับตัวไม่ได้ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป ร้องเรียนแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)