อยากให้เพิ่มจำนวนรถสาย ปอ.157 ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไปศิริราชบ่อยจะใช้บริการรถเมล์สาย ปอ.157 บ่อย ป้ายหน้าโรงพยาบาลราชวิถี แต่กว่าจะมาคันหนึ่งนานมาก ใช้เวลากว่า 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ก็ยังไม่มา รอนานมากๆค่ะ เจอแต่สาย 28 ซึ่งต้องไปหลายต่อกว่าจะถึงศิริราช อยากให้เพิ่มจำนวนรถค่ะ รอนานมากเวลาที่ไปแต่ละครั้ง เสียเวลาอย่างยิ่ง

เรียน ท่านผู้ประกอบการ ได้รับเรื่องร้องเรียนสาย ปอ.157 เสียเวลารอนานอยากให้เพิ่มจำนวนรถ จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการให้จัดการเดินรถให้เพิ่มระยะเวลาปล่้่อยรถให้เร็วขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารที่ไม่เสียเวลารอรถนาน จึงเรียนมาเพื่อทราบ