อยากให้เปลี่ยนรถปรับอากาศสาย 205

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากรถปรับอากาศ สาย 205 มีสภาพที่ทรุดโทรมมาก แอร์เสียก็ยังนำมาวิ่งรับผู้โดยสาร บางคันเวลาฝนตกมีน้ำรั่วลงบนเบาะนั่ง พนักงานก็ไม่ทำความสะอาดทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถนั่งได้ จำนวนรถก็มีน้อยกว่า จึงอยากให้ทางขสมก.ช่วยเปลี่ยนรถปรับอากาศเป็นรถมีความสมบูรณ์มากกว่านี้ช่วยเห็นใจผู้โดยสารที่ต้อง นั่งระยะเวลายาว ๆ ปัจจุบันค่าโดยสารก็ได้มีการปรับขึ้นแต่สภาพรถที่ใช้งานกลับแย่ลงกว่าเดิม

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ