อยากให้ลองนำเนื้อหาในวิดีโอไปปรับใช้นะคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
https://www.youtube.com/watch?v=8w3b_epPCGg