อยากให้รถประจำทางสาย109 เป็นรถองค์การวิ่งดำเนินการเอง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากปัจจุบันสาย109 มีรถจำนวนที่วิ่งน้อยมากกว่าเก่าแทบนานๆมาคัน ส่วนใหญ่รถตัดจอดเสียที่อู่จำนวนมาก ทำให้ผู้โดยสารรอรถประจำสาย109เยอะมากในตอนเช้าและตอนเย็น จึงอยากให้นำรถธรรมดาครีม-แดง ขสมก จากเขต2หรือเขต8ก็ได้ ผู้โดยสารแถวเสรีไทยรอสาย109นานมากแทบจะรอไม่ได้เลยขึ้นสายอื่นแทน อีกอย่างถนนเสรีไทยไม่มีสายไหนเป็นรถองค์การเลย เว้นจากรถเข้าอู่สวนสยามหรือสาย502นานๆมาที จึงเรียนให้รถประจำทางสาย109 เป็นรถองค์การวิ่งดำเนินการเองโดยใช้เส้นทาง สวนสยาม-หัวลำโพง (โดยใช้เส้นทางเดิมที่รถร่วมวิ่ง) ให้เขตการเดินรถที่2หรือ8ดำเนินการก็ได้ครับ ขอบคุณครับ