อยากให้มีรถเมล์วิ่งเส้นพุทธมณฑลสาย1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เส้นพุทธมณฑลสาย1 ควรมีรถเมลล์วิ่งจากเส้นเพชรเกษม - ผ่านสายใต้ใหม่ได้แล้วค่ะ เส้นนี้มีชุมชนหนาแน่นขึ้น และยังมีโรงเรียนใหญ่ๆ อยู่ถึง 2 รร. ถ้ามีรถเมล์วิ่งผ่าน จะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากเลย เพราะมีรถไฟฟ้ามาแล้วจากทางฝั่งเพชรเกษม ฝากพิจารณาหน่อยนะคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุม