อยากให้มีรถเมล์วิ่งผ่านจากเส้นประชาราษฎร์สาย 2 ถึง MRT บางซื่อ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัจจุบันไม่มีรถเมล์สายใด ที่วิ่งจากแยกบางโพ มายัง MRT บางซื่อ ซึ่งเส้นทางดังกล่าว มีคอนโดที่มีผู้พักอาศัยมากมาย รถเมล์ในปัจจุบันที่ให้บริการอยู่ จะเลี้ยวที่ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี หรือไม่ก็ ถนนประชาชื่น ทุกสาย ทำให้ไม่มีการเชื่อมต่อมายัง MRT อยากให้พิจารณาปรับเส้นทางเดินทาง หรือหารถประจำทางสายใหม่ เพื่อให้บริการในเส้นทางดังกล่าวค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีอำนาจพิจราณาจัดสรรสายรถเพิ่มเส้นทางดังกล่าว เพื่อผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์กานขนส่งมวลชนกรุงเทพ