อยากให้มีรถเมล์ปากน้ำ ปู่เจ้า พระราม 3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกตินั่ง 102 แต่ดูเหมือนรถมันอ้อม ถ้าเพิ่มเส้นทางใหม่ หรือปรับปรุงรถเมล์สายเดิมก็ดีนะครับ หรืออาจจะทำรถเมล์วิ่งวนเป็นวงกลม วนซ้ายและวนขวาก็ได้

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)