อยากให้มีรถของ ขสมก วิ่งแทน170

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีรถของขสมก.มาวินทับสาย170หน่อยครับเนื่องด้วยเหตุผลหลายๆอย่างของรถสายนี้รวมทั้งบริการที่แย่เวลาออกจากท่าก็นานเกินไปพฤติกรรมคนขับรถด้วย