อยากให้ทำความสะอาดราวจัด หรืออุปกรณ์บนรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องด้วยวันนี้ผมโดยสารรถปรับอากาศสาย 20 เลขข้างรถ 5-70001 ทะเบียน 16-1256 จากวงเวียนใหญ่ไปอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นการยืนตลอดเส้นทาง พบว่า ราวจัดบนรถสกปรกมาก เหมือนกับไม่เคยผ่านการทำความสะอาด จึงขอให้มีการตรวจสอบและดำเนินการ กับรถทุกคัน และทุกสาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความคิดเห็นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชลต่อไป

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข ทำความสะอาดราวจับ และทำความสะอาดภายในตัวรถให้มีความสะอาดพร้อมก่อนนำรถออกวิ่งบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่แนะนำบริการ