อยากแนะนำเรื่องจ่ายเงินด้วยบัตรต่างๆครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การจ่ายเงินผ่านบัตรต่างๆส่วนมากที่เห็น กระเป๋ารถเมล์จะเอาบัตรไป แล้วกดเครื่องแล้วเอาบัตรแตะเอง ผู้โดยสารไม่เห็นไม่รับทราบอะไรทั้งนั้นว่าคิดเงินเท่าไหร่ โดนตัดบัตรไปเท่าไหร่ อยากเสนอแนะว่า กระเป๋ารถเมล์ควรบอกราคาผู้โดยสารและกดให้เห็นๆเลยครับว่าจะเก็บเงินเท่าไหร่ จะได้ไม่มีปัญหาแบบผมที่โดนเก็บเงินเกิน