อยากร้องเรียนรถสาย 26 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 26 เป็นรถที่รอนานมาก บางทีรอเกือบ 2 ชั่วโมง ควรบริหารจัดการให้ดีกว่านี้นะคะ รวมถึงถ้าปริมาณรถไม่เพียงพอก็ไม่ควรทำเส้นทางสาย 26 เพิ่มนะค่ะ เพราะตอนนี้คนขึ้นสาย 26 มีนบุรี-อนุสาวรีย์ เดือดร้อนมากๆคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ