อยากทราบข้อมูลเส้นทางการเดินรถ ไทยสมายบัส ของทุกสาย ส่งให้ดูทางอีเมลล์ ได้ไหม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบข้อมูลเส้นทางการเดินรถ ไทยสมายบัส ของทุกสาย ส่งให้ดูทางอีเมลล์ ได้ไหม Tee_9-9-9-9@hotmail.com

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)