หารถกลับยากมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย36 บริการดีนะ แต่กว่าจะปล่อยรถที นานมาก นั่งรอเป็นชั่วโมง เสียเวลาที่สุด ยิ่งเป็นวันอาทิตย์ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ นานๆๆๆๆๆๆเกินทนไม่รู้ว่าปล่อยรถกันยังไงถึงไม่กระจายรถให้ทั่ว ไปกระจุกอยู่ที่ละ2-3คัน คนรอจุดอื่นก็รอนานไปสิ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป(ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่แนะนำบริการ