สีรถ และ ราคา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถปรับอากาศสายเดียวกัน มี 2 สี 2 ราคาเพื่อ??? ไม่คำนวนราคาเฉลี่ยมาล่ะ ผู้โดยสารจะได้ไม่สับสน ต้องมาเถียงกับกระเป๋า กระเป๋าก็ต้องมายืนอธิบาย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ขสมก. ได้มีจัดซื้อจัดหารถโดยสารประจำทางเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารในแต่ละครั้ง ซึ่งราคารถโดยสารในแต่ละรุ่น (ยี่ห้อ) แตกต่างกัน ทำให้ต้นทุนของรถแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน ทำให้อัตราค่าโดยสารรถแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ได้มีการปิดประกาศตารางอัตราค่าโดยสารในรถทุกคัน และสามารถสอบถามอัตราค่าโดยสารได้ที่ สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ