สาย92 มาช้ามากก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือรอมาเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะ ไม่มาซะที พอมาก็มาติดกันสองคัน แล้วคนเต็มทุกคัน ควรจะปล่อยมาเป็นระยะๆ คนรอเยอะ ขึ้นรถทีคนเต็มรถ อารมเสีย