สาย79

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย79 ขาเข้าเมืองช่วงเช้าวันทำงานระยะนี้รถขาดระยะนานทำให้ผู้โดยสารแน่นเบียดเสียดกันบนรถไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุใด ทั้งที่ก่อนโรงเรียนปิดเทอมสาย79ไม่ค่อยขาดระยะนานแบบนี้มาก่อน รบกวนตรวจสอบแก้ไขด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 79 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)