สาย76ยูโรสีส้ม ไม่มีรายชื่อป้ายข้างรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย76ยูโร(คันสีส้ม) แทบทุกคันจะมีเพียงป้ายไฟระบุต้นสาย-ปลายสายที่หน้ารถ แต่ไม่มีระบุป้ายรายทางแบบตัวอักษรที่ข้างรถ(มองจากภายนอกรถ) ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถคำนวนเส้นทางที่รถวิ่งได้ ถ้าไม่ได้เปิดอินเตอร์เน็ตดู ฝากแก้ไขด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ