สาย74 ไร้ลค.ลงกลางทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
14/4/67 เวลาประมาณ 20.30 น. สาย74 สีสัม รถรัอน ไร้ลค.ลงจากรถที่เนุสาวรีย์ บอกรถหมดระยะๆๆๆ ทั้งทึีมีผู้โดยอีกหลายคนที่จะไปห้วยขวาง เจอมา 2 คันแล้ว ทำให้เสียเวลา เสียเงินใหม่คะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)