สาย73

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายหน้าบิ๊กซีประตูน้ำ จอดไม่ตรงป้าย จอดก่อนถึงป้าย ให้คนลง แล้วใครจะขึ้น ก็วิ่งไปขึ้นเอง คนที่รอตรงป้าย จะไม่ได้ขึ้น รถจะออกไปเลย รถที่จะไปถึงสะพานพุทธแทบไม่มี มีแต่รถเสริม มาบุญครอง หรือราชประสงค์ รอนานมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการและ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ