สาย60 รอนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอสาย60ตั้งแต่11โมงครึ่ง ตอน11โมง50รถมาแต่ไม่จอด ตอนนี้รอมาจน12.15แล้ว ต้องขึ้นสายอื่นเพื่อต่อรถแทน มันใช่เรื่องไหม ร้องเรียนเอาผอดจริงๆได้ที่ไหนบ้าง จะเอาให้สุด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)