สาย60

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
มาช้าชิบหาย รอเป็นชั่วโมงนะ ขนาดขึ้นสนามหลวงนะ203มาเป็นสิบคันแระ 60ยังไม่โผ่ลหัวมาสักคัน

ขสมก. ได้รับทราบเรื่องแล้วและได้ส่งข้อมูลไปยังเขตการเดินที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ดูแลการควบคุมรถประจำทางสาย 60 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรับการปล่อยรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกต่อไป ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.