สาย515 พขร.มารยาทและคำพูดโคตรแย่ เบรครถจนผู้โยสารล้ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พขร.พูดจาไม่สุภาพ บ่นว่าและกล่าวโทษผู้โดยสารไม่กดกริ่งเพื่อจอดป้าย ทั้งที่ตอนที่กดกริ่ง พขร.มัวแต่คุยโทรศัพท์และโมโหเบรครถจนผู้โดยสารล้มลงแถมไม่เข้าป้าย จอดรถตรงเลน 2 และบอกผู้โดยสาร "มีขาก็เดินไปเอง" ทุกป้ายที่จอดจะไม่ให้ผู้โดยสารลงประตูหน้าไล่ให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงประตูหลัง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 14/3/67 เวลา 17.30น. โดยประมาณ รถทะเบียน 16-8142__4-46(51) องค์กรควรมีการอบรบเพื่อพัฒนาศักยภาพพนง.ผู้ให้บริการ หากพนง.ยังมีพฤติกรรมแบบนี้ ถือว่าไม่พร้อมทำงาน ควรประกอบอาชีพอื่น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)