สาย511หมดหรอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถเมล์สาย511ท้ายบ้าน1ชม.แล้วไม่มีสักคัน ช่วง14.00เป็นต้นไปหาบยไปไหนหมด คนรอเยอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการเพื่อให้มีรถวิ่งบริการเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)