สาย32ไม่จอดป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา21.30 รถเมล์สาย32 เลขทะเบียนและเลขรถ 12-0864 และ 7-50526 ไม่รับผู้โดยสายที่โบกอยู่ป้ายรถเมล์ตรงข้ามBig C ติวานนท์ ตีเลนเพื่อจะเลี้ยวไปท่าน้ำนนท์ ขับเร็วเพื่อให้ทันไฟเขียวแต่ก็ติดไฟแดง ไม่มีน้ำใจรับผู้โดยสาร ทำให้ผู้โดยสารต้องรอรถที่จะกลับบ้านนาน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ