สาย24 ปรับปรุงการจอดรับด้วย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย24 มักไม่จอดรับผู้โดยสารเมื่อไม่มีคนลงป้ายก็มักวิ่งตะบึงออกเลนนอกเลยโบกก็ไม่ทัน รถก็น้อยอยู่แล้วรอก็นานมากโดยเฉพาะตอนกลางคืน หลายๆครั้งที่เป็นแบบนี้คนขับแย่มากๆ ล่าสุดเมื่อวันที่11เวลาสามทุ่มรอป้ายโลตัสลาดพร้าวเป็นชั่วโมงใกล้สี่ทุ่มสาย24ตะบึงวิ่งออกเลนกลางโบกก็ไม่จอดเลวมากต้องเสียเวลารออีกคันกว่าจะมาก็ดึกมาก ขสมกต้องอบรมสั่งสอนคนขับด้วยว่าให้วื่งชะลอเมื่อถึงป้ายเพราะอาจมีคนต้องการขึ้นไม่ใช่พอไม่มีคนจะลงป้ายนั้นก็แหกตะยึงไปเลย ก็วิ่งแบบนี้แหละขสมกถึงได้ขาดทุนตลอดคนจะขึ้นก็ไม่รับ สันดานนิสัยไม่เคยปรับปรุงแล้วยังมาขึ้นราคาอีกหกสลึง รถน้อยแล้วยังวิ่งแบบนี้ประจำไม่เห็นใจคนรอตั้งนานเป็นชั่วโมงๆ สาย24แย่มากๆๆๆๆๆๆๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ