สาย206รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รออยู่ป้ายเมกะบางนา เกือบชั่วโมงมีรถเข้ามาส่งคนรอแต่ไม่รับคนออกไป ดูจาก via bus มีจอดที่อู่หลายคันแต่ไม่วิ่ง มารับคน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ