สาย203รถเมล์ฟรีกะรถครีมแดงรอท่าน้ำนนนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ203ทั้งฟรีและไม่ฟรีทั้งจากท่าน้ำนนมาสนามหลวงช่วงสายๆบ่ายๆเย็นๆก็นานๆมา1คันแล้วก็รออีกคันนานทั้ง3ข่วงเลยคะ อยากให้ปรับปรุงให้ออกมาเพื่อไม่ต้องให้ประขาขนกับนักเรียนรอนานนะคะ เด็กเลิกเรียนบางทีก็รอนานเหมือนกันนะคะ อยากให้ปล่อยมาบ้างไรบ้างไม่ใช่ไปจอดแช่ไว้นะคะ รอนานๆมาที จากสนามหลวงไปท่าอิฐ รอนานมากคะ