สาย2ไม่จอดรับ บางคันขับเลนใน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. ได้รับทราบเรื่องพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสายที่ 2 ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย แล้ว ได้ส่งเรื่องให้ผู้ประกอบการ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่/ เวลา /สถานที่เกิดเหตุ เบอร์ข้างรถ /หมายเลขทะเบียนรถ /จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.